آزمون ها

در سایت آزمون لند، آزمون ها به صورت جامع در نظر گرفته شده است که پس از خریداری آن، دانش آموز می تواند در آن شرکت کند.

راهنمای تصویری شروع

ورود

pay icon
نام کاربری که با آن ثبت نام کرده اید را وارد کنید.
پسورد ارسال شده در زمان ثبت نام را وارد کنید.

، جهت دریافت مجدد کلمه عبور
.نام کاربری را وارد نمایید

نام کاربری که با آن ثبت نام کرده اید را وارد کنید.
آیا حساب کاربری ندارید؟ ثبت نام

در حال ارسال کلمه عبور به شماره {{profileInfo.mobile}}
اگر تا دو دقیقه پیامکی دریافت نکردید
ارسال مجدد را بزنید

این شماره موبایل به منظور اطلاع رسانی می باشد .
این نام کاربری بعنوان شناسه شما می باشد.
آیا حساب کاربری دارید؟ ورود

در حال ارسال کلمه عبور به شماره {{profileInfo.mobile}}
اگر تا دو دقیقه پیامکی دریافت نکردید ارسال مجدد را بزنید

پسورد ارسال شده را وارد کنید.

آزمون لند چگونه کمک میکنه من تیزهوشانی بشم؟

کلیپ زیر همه جیز رو براتون توضیح میده :

دانلود اپ موبایل آزمون لند
  • Get it on Google Play
  • Get it on Google Play

راهنمای تصویری ثبت نام

ورود

pay icon
نام کاربری که با آن ثبت نام کرده اید را وارد کنید.
پسورد ارسال شده در زمان ثبت نام را وارد کنید.

، جهت دریافت مجدد کلمه عبور
.نام کاربری را وارد نمایید

نام کاربری که با آن ثبت نام کرده اید را وارد کنید.
آیا حساب کاربری ندارید؟ ثبت نام

در حال ارسال کلمه عبور به شماره {{profileInfo.mobile}}
اگر تا دو دقیقه پیامکی دریافت نکردید
ارسال مجدد را بزنید

این شماره موبایل به منظور اطلاع رسانی می باشد .
این نام کاربری بعنوان شناسه شما می باشد.
آیا حساب کاربری دارید؟ ورود

در حال ارسال کلمه عبور به شماره {{profileInfo.mobile}}
اگر تا دو دقیقه پیامکی دریافت نکردید ارسال مجدد را بزنید

پسورد ارسال شده را وارد کنید.

لیست آزمون ها

بیش تر بیش تر