پوریا شیرازی

دانش آموز پذیرفته شده در مدرسه ی تیزهوشان (تهران-علامه حلی۳)
دارنده ی مدال مسابقات بین المللی ریاضی (IMC)

آرمیتا مجدی

(دانش آموز پذیرفته شده در مدرسه ی تیزهوشان (تهران-فرزانگان1

علی امینیان

دانش آموز پذیرفته شده در مدرسه ی تیزهوشان (تهران-علامه حلی۱)
دارنده مدال المپیاد ریاضی کشوری

پارمیدا نقی پوری

(دانش آموز پذیرفته شده در مدرسه ی تیزهوشان (تهران-فرزانگان7

کیارش تقوایی

دانش آموز پذیرفته شده در مدرسه ی تیزهوشان (تهران-علامه حلی۱)